Lịch sử thay đổi phiên bản

V1.1

V1.0

Croc là một công cụ cho phép hai máy tính truyền tải file và thư mục một cách đơn giản và an toàn. Croc là công cụ truyền tải file dạng dòng lệnh duy nhất hiện tại có thể thực hiện tất cả những việc sau:

Ứng dụng dòng lệnh mà Croc dựa trên có thể tìm thấy tại đây:

https://github.com/schollz/croc

Tính năng

Secure
An toàn

Mã hóa từ điểm đầu đến điểm cuối

Cross-Platform
Đa nền tảng

Windows, Linux, Mac, iOS, Docker

Easy
Dễ dàng

Cho phép truyền tải nhiều file

Resume
Tiếp tục

Cho phép tiếp tục các truyền tải

Cross-Network
Đa mạng

Không cần máy chủ địa phương hoặc chuyển tiếp cổng

Custom
Tùy chỉnh

Trung chuyển riêng, Proxy

Ảnh chụp tính năng

Plug-in macOS Quick Action Finder
Plug-in macOS Quick Action Finder

Xem trước Video