Versionshistorik

V1.3

V1.2

V1.1

V1.0

croc är ett verktyg som gör det möjligt för två datorer att enkelt och säkert överföra filer och mappar. Såvitt jag vet är croc det enda CLI-verktyget för filöverföring som uppfyller följande krav:

Den kommandoradsapplikation som detta är baserat på hittar du här:

https://github.com/schollz/croc

Funktioner

Secure
Säker

Slut-till-slut-kryptering

Cross-Platform
Korsplattforms

Windows, Linux, Mac, iOS, Docker

Easy
Enkelt

Tillåter överföring av flera filer

Resume
Återuppta

Tillåter att överföringar återupptas

Cross-Network
Korsnätverk

Ingen lokal server eller port-vidarebefordring krävs

Custom
Anpassningsbar

Privat relay, Proxy

Funktionsskärmdump

macOS Quick Action Finder Plugin
macOS Quick Action Finder Plugin

Videoförhandsgranskning