Versionshistorik

V1.1

V1.0

croc är ett verktyg som gör det möjligt för två datorer att enkelt och säkert överföra filer och mappar. Såvitt jag vet är croc det enda CLI-verktyget för filöverföring som uppfyller följande krav:

Den kommandoradsapplikation som detta är baserat på hittar du här:

https://github.com/schollz/croc

Funktioner

Secure
Säker

Slut-till-slut-kryptering

Cross-Platform
Korsplattforms

Windows, Linux, Mac, iOS, Docker

Easy
Enkelt

Tillåter överföring av flera filer

Resume
Återuppta

Tillåter att överföringar återupptas

Cross-Network
Korsnätverk

Ingen lokal server eller port-vidarebefordring krävs

Custom
Anpassningsbar

Privat relay, Proxy

Funktionsskärmdump

macOS Quick Action Finder Plugin
macOS Quick Action Finder Plugin

Videoförhandsgranskning